Barnmorskemottagning
Barnmorskemottagning

Vi har mångårig erfarenhet från BB, förlossning, specialmödravård och preventivmedel. Här finns daglig tillgång till läkare och barnmorskor.
Läs mer

Ultraljudmottagning
Ultraljud/ Fosterdiagnostik

Alla ultraljud utförs av specialutbildade barnmorskor och läkare med lång och gedigen erfarenhet.
Läs mer

Gynekologimottagning
Gynekologmottagning

På mottagningen tar vi emot kvinnor med gynekologiska sjukdomar och besvär.  Alla läkare hos oss har specialistkompetens.
Läs mer

Gynekologisk kirurgi
Gynekologisk kirurgi

Sedan vintern 2012 erbjuder vi ett komplett utbud av operationer inom godartad gynekologisk kirurgi. Våra kirurger har spetskompetens inom detta område
Läs mer

Abortmottagning
Abortmottagning

Är Du gravid och önskar ett avbrytande finns det möjlighet hos oss på UltraGyn att få hjälp med abort.
Läs mer
 
Ultragyn medverkar i podcast tillsammans med BB Sophia ”Miraklet i magen”

Klicka här för att lyssna till vår podcast
Patientavgifter

Välkommen att söka jobb hos oss

Klicka här för lediga Jobb
 • Verksamhetschef Ultraljud

  Vår nuvarande verksamhetschef Dr. Anna Marsk kommer gå i pension 2017 och välkomnar att en ny kraft tar över. Det finns stort utrymme att komma in och påverka och vidareutveckla vår verksamhet för att möta en ny generation patienter med nya önskemål om tillgänglighet, bemötande och sammanhållen vårdkedja.

 • Sänkt pris för privat NiPT!
  Sänkt pris för privat NiPT!

  Du som inte har rätt till kostnadsfri provtagning men ändå önskar prov: Då laboratoriet sänkt sitt pris kan vi i vår tur erbjuda NIPT inklusive ultraljud och rådgivning för bara 7000:- Välkommen boka en tid!

 • Vi kan nu skicka bilder, både stilla och rörliga, på ditt foster direkt till din mobil!
  Vi kan nu skicka bilder, både stilla och rörliga, på ditt foster direkt till din mobil!

  Via webb-tjänsten Tricefy kan vi nu skicka bilder från ultraljudsmaskinen direkt till telefonen eller mailen. Säg till när du anmäler dig för ditt ultraljud att du önskar pappersbild eller en elektroniskt överförd bild

 • Timanställda sköterskor till UltraGyn på Sophiahemmet
  Timanställda sköterskor till UltraGyn på Sophiahemmet

  Vi söker dig som är sjuksköterska eller undersköterska och har vana från gynekologisk verksamhet som kan komma in och arbeta vid behov, ibland med kort varsel.

 • Drop-in mottagning för preventivmedel, se Barnmorskemottagning
 • Lyssna till vår podcast
  Lyssna till vår podcast

  Ultragyn medverkar i en podcast tillsammans med BB Sophia. Lyssna till: ”Miraklet i

 • Nya Patientlagen:

  Alla har från 1 januari 2015 rätt att söka vård utanför sitt eget hemlandsting. Både hemlandstingets och Stockholms läns landsting remissregler gäller dock.Du som önskar göra ett ultraljud eller ett moderkaksprov/fostervattenprov, måste

 • UltraGyn stöder flickskola i Nepal
  UltraGyn stöder flickskola i Nepal

  ”UltraGyn stöder sedan flera år en flickskola i Nepal vi organisationen Tukl Nepal. I samband med jordbävningskatastrofen där har vi överfört en extra summa


Take Care är det journalsystem som används på Ultragyn för journalföring, remisskrivande och provtagning för gynekologiska besök och för tidbokning av alla patienter sedan 23/10 2012


Take Care är en av Stockholms Läns Landstings gemensamma sammanhållen journaler.
Syftet är att vårdgivare, med ditt samtycke, ska kunna ta del av annan vårdgivares journalhandlingar om behov uppstår. Detta ökar patientsäkerheten genom att behörig vårdpersonal kan få ta del av din behandlingshistorik, inklusive läkemedelsordinationer och annan viktig medicinsk information.
Den sammanhållna journalföringen är utformad så att den både stödjer vården av dig samt skyddar mot obehörig insyn. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter endast om:
 • det finns en aktuell patientrelation
 • uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling
 • du samtycker till det
I en nödsituation, där patienten är oförmögen att ge sitt tillstånd och det bedöms nödvändigt ta del av journaluppgifter kan en journal ”nödöppnas”, såvida den inte är helt spärrad då ingen annan än den spärrande enheten kan häva spärren, dvs detta kan normalt endast ske på dagtid vardagar.
Allt annat öppnande av journalhandlingar är olagligt och straffbart enligt svensk lag. Allt intrång i journaler ”loggas” på personlig nivå. Varje patient och vårdenhet har rätt ta del av dessa loggar för att kontrollera och säkerställa att inget olovandes intrång skett

Dina möjligheter och rättigheter:
Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Tala med vår vårdpersonal om du vill spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare inom sammanhållen journalföring.
Du måste vid ett personligt besök på enheten, uppvisande din legitimation, få information om spärrningens konsekvenser och det är då själva spärrande genomförs.

Att ha sin journal helt spärrad kan innebära olägenhet och fara om information som allergier, blodgruppstillhörighet eller medicinering, som interagerar med andra mediciner, inte är tillgängliga. En spärrning kan också försvåra en bedömning om man inte har tillgång till en sjukhistoria, som patienten själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den aktuella situationen.
Ultragyn på Odenplan, Sophiahemmet och enheten inne på Danderyds sjukhus ingår i en gemensam ”spärrgrupp”. Alla vårdgivare inom den har möjlighet där ta del av all information förutsatt att det handlar om ett aktuellt vårdtillfälle.
I en sammanhållen journal kan information i vissa situationer läsas av andra vårdgivare än den som skrev den. Läkemedelsjournalen är ett sådant exempel, där man i en receptförskrivande situation kan se vilka andra läkemedel som är ordinerade, även av andra vårdgivare.
Likaså framkommer diagnoser som tidigare är satta på patienten, i den situation där läkare ska diagnossätta det aktuella besöket.
Det är i dagens läge ej möjligt dölja den informationen för andra vårdgivare, utan att spärra hela journalen, med de bekymmer som då uppstår.

Läs mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring på landstingens och regionernas gemensamma hemsida 1177.se.

Läs mer om din journal på Vårdguiden.
Klicka här för att se vilka vårdgivare inom Stockholms läns landsting som erbjuder sammanhållen journalföring via TakeCare.

Vill du vara med och utveckla UltraGyns nya verksamhet?

UltraGyn drivs med verksamhet på Odenplan, Danderyds Sjukhus och Sophiahemmet i aktiebolagsform av UltraGyn i Sverige AB med UltraGyn Östermalm AB som ett dotterbolag.

UltraGyn startade 1991 och finns nu i Läkarhuset Odenplan, på Sophiahemmet och på Danderyds Sjukhus. Vi arbetar inom Vårdval Gynekologi och har även försäkringsbolag som kunder. Vi är den största privata vårdenheten inom gynekologi i Stockholms Läns Landsting, utanför Stockholmssjukhusen. Ett 20-tal specialister arbetar på UltraGyn. Vi är måna om att bibehålla vårt goda renommé bland uppdragsgivare och patienter. Med etableringen på Sophiahemmet i början av 2012 stärker UltraGyn ytterligare sin ställning för att bättre kunna tillgodose den stora efterfrågan som finns på våra tjänster. På UltraGyn kan vi erbjuda alla tjänster inom gynekologi med undantag av IVF och malignitetskirurgi.

Välkommen att söka jobb hos oss!  Lediga Jobb

 

Mottagningen är miljöcertifierad enligt ISO 14001

[Läs mer]
[categorypage=yes numberposts=4 excerpt_size=30 thumbnail=yes]